Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K, Häggman-Laitila A, Saastamoinen H-M, toim. Preventiivinen perhehoitotyö. Terveyttä edistävien työmenetelmien arviointia Lapsiperhe-projektissa. 2001. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 27. 181 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008