Julkaisu

Reference

Hänninen-Nousiainen P, Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Suomalaisen kätilötyön historia - tuntemalla menneisyytemme osaamme rakentaa tulevaisuutta. Kätilölehti 2001:106(6):238-241.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008