Julkaisu

Reference

Paukkala M, Pelkonen M, Olkkonen A, Jaroma A, Tossavainen K. Hoitotyön johtamiskoulutus: haasteena muuttuva toimintaympäristö ja uudet osaamisvaatimukset. Sairaanhoitaja 2001:74(4):26-29.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008