Julkaisu

Reference

Tossavainen K, Tupala M, Turunen H, Larjomaa R. Terveyden edistämistyön kehittämishaasteet kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitaja 2001(6):36-38.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008