Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K, Välimäki T, Häggman-Laitila A. Perhehoitotyö Lapsiperhe-projektissa: haastattelututkimus lapsiperheiden saamasta varhaisesta tuesta. Hoitotiede 2001:13(4):187-197.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008