Julkaisu

Reference

Halimaa S-L. Hoidetaanko keskoslapsen kipua? . Tutkimus hoitajien valmiuksista arvioida ja hoitaa keskoslapsen kipua. Väitöskirja. 2001. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 91. 91 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Sirkka Halimaa

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008