Julkaisu

Reference

Saaranen T, Räihä T, Turunen H, Tossavainen K, Korhonen T. Verkko-opetusta innostava oppimiskokemus - opiskelijoiden kokemuksia Kuopion yliopiston hoitotieteen laitokselta. Peda-forum 2001(1):15-17.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008