Julkaisu

Reference

Kvist T, Vehviläinen-Julkunen K, Rissanen V. Ihmisläheinen hoito-potilaskyselyn tulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloissa vuonna 2000. Kuopion yliopistollinen sairaala, 2001. 64 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Sairaalan omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
In Finnish.
Published by the Hospital.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen
  • Administration Centre
    • Viljo Rissanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008