Julkaisu

Reference

Kylmä J, Vehviläinen-julkunen K, Lähdevirta J. Hope, despair and hopelessness in living with HIV/AIDS: a grounded theory study. J Adv Nurs 2001:33(6):764-775.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008