Julkaisu

Reference

Arokoski JPA, Pohjolainen O, Laaksonen M, Saarinen I, Arokoski MH. Osteoporoosin lääkkeetön ehkäisy ja hoito. Oikea ravitsemus ja liikunta elämäntavaksi. Suomen Lääkärilehti 2001:56(21-22):2391-2396.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Jari Arokoski

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Jari Arokoski

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008