Julkaisu

Reference

Ala-Haavisto R. Di-anoigostinen järjestelmä. Filosofis-teoreettinen diagnostinen käsitteistö hoitotyöhön ja hoitotieteeseen. Väitöskirja. 2001. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 87. 250 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Hoitotyön tutkimusyksikkö
    • Raili Ala-Haavisto

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008