Julkaisu

Reference

Pietilä A-M. Dialogi ja terveyden edistäminen: preventiivisen hoitotieteen koulutuksen lähtökohtia Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella. Sairaanhoitaja 2001:74(4):30.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008