Julkaisu

Reference

Töyry E. Hoidon ihmisläheisyys erikoissairaanhoidossa. Mittarin kehittäminen ja käyttö. Väitöskirja. 2001. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 86. 120 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Hoitotyön tutkimusyksikkö
    • Eeva Töyry

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008