Julkaisu

Reference

Lyytikäinen H, Uusaro A, Kylmä J. Tehohoidon rajaaminen - käsiteanalyysi Walker & Avantin menetelmällä. Tehohoito 2001:19(1):14-17.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Anesthesiology and Intensive Care
    • Helena Lyytikäinen
    • Ari Uusaro

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008