Julkaisu

Reference

Salonen JT, Nyyssönen K, Salonen R, Lakka H-M, Kaikkonen J, Porkkala-Sarataho E, Voutilainen S, Lakka TA, Rissanen T, Leskinen L, Tuomainen T-P, Valkonen V-P, Ristonmaa U, Poulsen HE. Kolmevuotisen C- ja E-vitamiinilisän vaikutus kaulavaltimon ateroskleroosiin. Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) -tutkimus. Suomen Lääkärilehti 2001:56(4):395-400.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008