Julkaisu

Reference

Rissanen L, Pietilä A-M. Vanhenevien ihmisten päivittäinen selviytyminen: haastattelututkimus minäkäsityksestä, yksinäisyyden ja elämän tarkoituksen kokemisesta sekä voimavarojen lähteistä ja elämän parhaasta ajasta. Ylihoitajalehti 2001:29(1):4-13.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008