Julkaisu

Reference

Palomäki-Jägerroos T, Kouri P, Antikainen I, Turunen H. Nettineuvola äitiyshuollon uutena palvelumuotona ja asiantuntijatyön tukena. Terveydenhoitaja 2001(1):5-8.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008