Julkaisu

Reference

Uusaro A, Lahtinen P, Parvainen I, Takala J. Gastric mucosal end-tidal PCO2 difference as a continuous indicator of splanchnic perfusion. Br J Anaesth 2000:85(4):563-569.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Anaesthesiology and Intensive Care
  • Jukka Takala

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Anesthesiology and Intensive Care
  • Ari Uusaro
  • Pasi Lahtinen
  • Ilkka Parviainen
  • Jukka Takala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008