Julkaisu

Reference

Hynynen M. Beetasalpaajat vähentävät leikkauspotilaiden sydänkomplikaatioita. Pääkirjoitus. Duodecim 2000:116:1805-1807.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anaesthesiology and Intensive Care
    • Markku Hynynen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Anesthesiology and Intensive Care
    • Markku Hynynen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008