Julkaisu

Reference

Harvima R, Harvima I. Kun tutkija yrittää julkaista tutkimuksensa... Kokeneiden tutkijoiden näkökulmia käsikirjoituksen tarjoamisesta tieteelliseen lehteen. Lääkärisanomat 2000(2):31.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Dermatology and Venereology
    • Ilkka Harvima

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Dermatology
    • Rauno Harvima
    • Ilkka Harvima

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008