Julkaisu

Reference

Kaartinen M. Functional Relationship of Osteocalcin and Osteopontin in the Maturation of Bone Matrix. Doctoral dissertation. 1999. Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences 96. 68 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008