Julkaisu

Reference

Kaartinen MT, Pirhonen A, Linnala-Kankkunen A, Mäenpää PH. Cross-linking of osteopontin by tissue transglutaminase increases its collagen binding properties. J Biol Chem 1999:274(3):1729-1735.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.jbc.org

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://www.jbc.org


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008