Julkaisu

Reference

Mykkänen H, Kärenlampi S. Funktionaaliset ja uuselintarvikkeet. Kirjassa: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede, s. 67-72. Helsinki: Duodecim, 1999.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008