Julkaisu

Reference

Saarti J. Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit. Kirjastoammattilaisten ja kirjastonkäyttäjien tekemien romaanien tiivistelmien ja asiasanoitusten yhdenmukaisuus. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 1999. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora 33. 220 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: http://herkules.oulu.fi/issn03553205/

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.

Text/summary: http://herkules.oulu.fi/issn03553205/


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Library
    • Jarmo Saarti

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008