Julkaisu

Reference

Kaliste-Korhonen E. Koe-eläinten tilastoinnissa siirrytään EU:n tilastotaulukoihin. Koekukko. Kuopion yliopisto. Valtakunnallinen koe-eläinkeskus 1999:19(1):23-25.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008