Julkaisu

Reference

Klemola L, Myöhänen T. Huomioita näkökenttätutkimuspotilaan ja glaukoomapotilaan ohjauksesta. Silmähoitaja 1999(2):12-14.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Ophthalmology
    • Terttu Myöhänen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Ophthalmology
    • Liisa Klemola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008