Julkaisu

Reference

Mäntyjärvi M. Sairauksiin liittyvät värinäköviat. Duodecim 1999:115:1296-1298.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Ophthalmology
    • Maija Mäntyjärvi

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Ophthalmology
    • Maija Mäntyjärvi

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008