Julkaisu

Reference

Noronkoski T. Biochemical Characteristics of Human Glycosylasparaginase and an Experimental Murine Model of Aspartylglycosaminuria (AGU). Doctoral dissertation. 1998. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 163. 53 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Tiina Noronkoski

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008