Julkaisu

Reference

Lehtonen J, Viinamäki H. Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan tutkimuksen kehitysnäkymiä. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1998:35:177-180.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Johannes Lehtonen
    • Heimo Viinamäki

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Johannes Lehtonen
    • Heimo Viinamäki

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008