Julkaisu

Reference

Rantanen T, Penttilä I. Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen kemian osaston uusi automaattinen näytteiden käsittelyjärjestelmä. Terveystieto 1998(4):12-13.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Tapio Rantanen
    • Ilkka Penttilä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008