Julkaisu

Reference

Penttilä I, Penttilä K, Rantanen T. European evaluation of AxSYM Troponin-I assay in Finland. In: Troponin-I, p. 11-14. Wiesbaden: Abbott Diagnostics Educational Services, 1998.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Ilkka Penttilä
    • Tapio Rantanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008