Julkaisu

Reference

Pesonen T, Miettinen M-L, Väänänen K, Tacke U. Psykosoft-asiantuntijaohjelma psyykenlääkehoidon toteuttamisessa. Suomen Lääkärilehti 1998:53(34):3955-3958.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Psychiatry
  • Ulrich Tacke

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Psychiatry
  • Tuula Pesonen
  • Maija-Liisa Miettinen
  • Kyösti Väänänen
  • Ulrich Tacke

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008