Julkaisu

Reference

Kontula O, Viinamäki H, Koskela K. Köyhiä ja kipeitä. Taloudellisen laman terveysvaikutuksia 1990-luvulla. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos/Väestöliitto, 1998. Väestöntutkimuslaitos. Julkaisusarja D 34. 141 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored scientific monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Heimo Viinamäki

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Heimo Viinamäki

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008