Julkaisu

Reference

Lehtovirta M, Kuikka J, Helisalmi S, Hartikainen P, Mannermaa A, Ryynänen M, Riekkinen P Sr, Soininen H. Longitudinal SPECT study in Alzheimer`s disease: relation to apolipoprotein E polymorphism. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998:64:742-746.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Neurology
  • Maarit Lehtovirta
  • Päivi Hartikainen
  • Paavo Riekkinen
  • Hilkka Soininen
 • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
  • Jyrki Kuikka
 • Chromosome and DNA Laboratory
  • Arto Mannermaa
 • Department of Obstetrics and Gynecology
  • Markku Ryynänen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008