Julkaisu

Reference

Hintikka J. Studies on Suicidal Behaviours. Doctoral dissertation. 1998. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 159. 128 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Jukka Hintikka

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Jukka Hintikka

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008