Julkaisu

Reference

Bergström KA, Jolkkonen J, Kuikka JT, Åkerman KK, Viinamäki H, Airaksinen O, Länsimies E, Tiihonen J. Fentanyl decreases beta-CIT binding to the dopamine transporter. Synapse 1998:29:413-415.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
  • Department of Clinical Chemistry
    • Kari Åkerman
  • Department of Psychiatry
    • Heimo Viinamäki
  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008