Julkaisu

Reference

Mervaala E. Ääreishermojen sairaudet: potilaan tutkiminen. Kirjassa: Kunnamo I, toim. Yleislääkärin käsikirja. 4. uud. p., s. 1091-1092. Helsinki: Duodecim, 1998.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Esa Mervaala

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Esa Mervaala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008