Julkaisu

Reference

Saarikoski S. Synnytyskivun lievittäminen lääkkein. Kirjassa: Liukkonen A, Heiskanen P, Lahti A, Saarikoski S, toim. Synnytyskivun lievittäminen, s. 129-138. Helsinki: Kirjayhtymä, 1998.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
    • Seppo Saarikoski

University of Kuopio

  • Department of Obstetrics and Gynaecology
    • Seppo Saarikoski

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Obstetrics and Gynecology
    • Seppo Saarikoski

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008