Julkaisu

Reference

Koivumaa-Honkanen H-T. Life Satisfaction as a Health Predictor. Doctoral dissertation. 1998. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 143. 129 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Heli Koivumaa-Honkanen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Heli Koivumaa-Honkanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008