Julkaisu

Reference

Mattila MAK. Abdominaalinen kipu. Kirjassa: Mattila MAK, toim. Käytännön lääkärin kipukäsikirja, s. 255-273. Helsinki: Recallmed, 1997.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology
    • Matti Mattila

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Research and Development
    • Matti Mattila

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008