Julkaisu

Reference

Kiikkala I. Hjälp den deprimerade ut ur återvändsgränden! Sairaanhoitaja 1997:70(3):9-10.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Ruotsi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Swedish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008