Julkaisu

Reference

Kiikkala I. Oma-apuryhmät mieltä maasta nostamassa. Dialogi. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitt.keskuksen lehti 1997(7):32-33.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008