Julkaisu

Reference

Sonninen A. Itsehoitovalmiuksien arviointi -mittarin reliabiliteetin ja validiteetin testaaminen ikääntyvillä suomalaisilla. Hoitotiede 1997:9(4):194-196.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008