Julkaisu

Reference

Isola A. Dementoituvan haasteellisen käyttäytymisen kohtaaminen. Kirjassa: Heimonen S, Voutilainen P, toim. Dementoituva hoitotyön asiakkaana, s. 105-112. Helsinki: Kirjayhtymä, 1997.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008