Julkaisu

Reference

Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotiede - osa terveystieteellistä tutkimusta. Kirjassa: Korhonen T, Vuoria P, toim. Potilas, lääkäri, hoitaja. Terveydenhuollon pulmia ja näkymiä, s. 59-67. Porvoo: WSOY, 1997.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008