Julkaisu

Reference

Kaila-Behm A. Miehestä esikoisen isäksi. Väitöskirja. 1997. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 49. 165 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008