Julkaisu

Reference

Sonninen AL. Testing Reliability and Validity of the Finnish Version of the Appraisal of Self-Care Agency (ASA) Scale with Elderly Finns. Doctoral dissertation. 1997. Kuopio University Publications E. Social Sciences 44. 220 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008