Julkaisu

Reference

Lehtovirta J, Soimakallio S, Pukkila O. Lannerangan röntgentutkimukset terveyskeskuksissa: oikeutettuja ja tarpeellisia? Suomen Lääkärilehti 1997:52(29):3377-3379.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Seppo Soimakallio

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008