Julkaisu

Reference

Vartiainen T, Saarikoski S, Jaakkola JJ, Tuomisto J. PCDD, PCDF, and PCB concentrations in human milk from two areas in Finland. Chemosphere 1997:34(12):2571-2583.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Environmental Sciences
    • Terttu Vartiainen
  • Department of Obstetrics and Gynaecology
    • Seppo Saarikoski

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Obstetrics and Gynecology
    • Seppo Saarikoski

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008