Julkaisu

Reference

Hendolin H. Akuutin kivun hoito. Kirjassa: Tuominen M, Alahuhta S, Haasio J, Hendolin H, Huha T, Kokki H, Pitkänen M, Rosenberg P, Vuorinen E, toim. Puudutus ja kivun hoito, s. 109-125. Masala: Suomen Astra, 1997.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology
    • Heikki Hendolin

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Anesthesiology and Intensive Care
    • Heikki Hendolin

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008